Borettslagets forsikring hos If – Melding om skade

Borettslaget er fullverdiforsikret hos If.

Melding om forsikringsskade skal gjøres via e-post til: forsikring@obos.no, eller per telefon 22 86 55 00. I tillegg skal styret ha melding via E-post: dalehaugen@hotmail.com

Dekkes skaden av forsikringen?
Når skaden meldes, skal det først vurderes av forsikringsselskapet om det er sannsynlig at skaden blir erstattet. I den forbindelse er det avgjørende å vite hva som er årsaken til skaden.

Hvis skadeårsaken ikke er åpenbar, bør boligselskapet rekvirere takstmann eller håndtverker for nærmere undersøkelse. Skader hvor årsak ikke er klarlagt erstattes ikke, og det er boligselskapet som har bevisbyrden.

I tillegg til skadeårsak trenger Obos å vite: 

  • Hvor har skaden skjedd?
    – Boligselskapets navn og nummer
    – Antall leiligheter som er skadet (med leilighetsnr.), beboeres navn, adresse og telefonnummer.
  • Når har skaden oppstått?
  • Hvem har foretatt skadebegrensning eller foreløpig utbedring?
  • Ved innbrudd eller hærverk:når ble politiet varslet?
  • Hvis fellesareal er skadet: hvem kan kontaktes for befaring?
Hva er forsikret?
Alt som er fast i leiligheten, og som vil følge med leiligheten ved salg er
forsikret gjennom borettslagets forsikring.

 

Det betyr at dersom du for eksempel
får en vannlekkasje i leiligheten så vil normalt (såfremt du ikke har vært
uaktsom) skaden på gulv og lignende dekkes av borettslagets forsikring.
Dersom du får skader i leiligheten din må du henvende deg til
forsikringsavdelingen hos Obos, det er de som forvalter vår forsikring.
Ved skader vil det pålegges en egenandel. 
 
  • For tiden er egenandelen kr 10.000,- per skade.
For å unngå skader i leilighetene oppfordrer vi beboerne til å
bruke husholdningsmaskiner mens de er tilstede. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin uten å være til stede.
Ved lengre opphold borte anbefales det å stenge vanntilførselen til
vaskemaskin og oppvaskmaskin når disse ikke er i bruk, og bruk kun maskinene når
noen er til stede i leiligheten. Sjekk også jevnlig at slanger og koplinger til
maskinene ser greie ut, det er ofte her årsaken til vannskader ligger.
Det anbefales å bytte vannslanger og avløpsslanger til
husholdningsmaskiner etter produsentens anbefalinger. Normalt skal slanger
byttes etter 10 år.
 
If skadeforsikring: http://www.if.no/

http://www.obos.no/?did=9563031